Vítejte na stránkách

Bytového družstva Odolena Voda
Se sídlem:
Větrná 304, 250 70 Odolena Voda

Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 393

IČ: 00036765
DIČ: 00036765

Bankovní spojení: 1689305 / 0300
ID Datové schránky: jt3nxxd

Co děláme

Nyní je převažující činností družstva správa, údržba a opravy společných částí domů spravovaných společenství vlastníků jednotek.

  • V současné době provádíme komplexní správu 27 společenství vlastníků jednotek.
  • Provádíme běžné opravy a údržbu domů, modernizaci jejich společných částí. Zpracováváme podklady pro čerpání dotací. V roce 2019 a 2020 jsme našim SVJ úspěšně podali žádosti do programu Bezbariéry, která pomohla k výstavbě čtyř výtahů.
  • Provádíme odbornou pomoc při zadávání výběrových řízení a porovnání technických parametrů přijatých cenových nabídek na opravy a rekonstrukce domu.
  • Důležitou součástí naší práce je vedení účetnictví, mzdová agenda SVJ, předpisy měsíčních záloh do dlouhodobé zálohy na opravy a poskytované služby a následné vyúčtování poskytovaných služeb.
  • Dle metodických pokynů Svazu českých a moravských družstev (SČMBD), jehož jsme členy, provádíme metodické vedení SVJ v souladu s aktuální legislativou, které zahrnuje např. změny stanov, dokumenty GDPR, zápisy do obchodního rejstříku apod.
  • Zajišťujeme výhodné pojištění domů a odpovědnosti statutárních orgánů prostřednictvím rámcové smlouvy SČMBD a pojišťovny Kooperativa.
  • S ohledem na náročnost a odpovědnost vedení společenství vlastníků jednotek se na nás obracejí i členové SVJ se žádostmi o provádění výkonu funkce předsedy společenství, člena výboru či předsedu výboru společenství. Uvedené funkce nyní vykonáváme v 6ti společenství vlastníků jednotek.
  • Jsme nápomocni i v případech jednorázových konzultací.

Zaujal Vás náš rozsah činnosti? Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.

Kontaktujte nás

Historie družstva

Historie družstva se datuje od 18. června 1965, kdy byla, ve spolupráci s Aero Vodochody, započata výstavba bytových domů pro zaměstnance Aera Vodochody, kteří se tak stali i prvními členy družstva. Bytové družstvo provádělo i výstavbu domů tzv. svépomocí, kdy se členové družstva aktivně podíleli na výstavbě domů. Aktivitou vedení družstva se v průběhu let členská základna také rozšiřovala i o nájemníky z bytových domů, které družstvo převzalo v rámci privatizace bytového fondu o jiných subjektů, např. od města Odolena Voda.

V rámci privatizace bytového fondu města Odolena Voda bylo družstvo i u zakládání dalších jedno či více domových bytových družstev a aktivně se podílelo na jejich transformaci na společenství vlastníků jednotek.

Bytové družstvo Odolena Voda, na základě žádosti svých členů, převádělo a rozhodnutím členské schůze družstva i nadále převádí byty do vlastnictví. Postupně tak vznikají společenství vlastníků jednotek, které bytové družstvo nadále spravuje. Členská základna družstva se tak snižuje a družstvo začíná plnit nejenom činnosti za účelem zajišťování potřeb svých členů a správy vlastního majetku, ale i správu společenství vlastníků jednotek.