3. června 2019

Harmonogram prací - Pod Tvrzí 390 - 391

390
Termín nepoužívat
byt typ celý den dopoledne odpad

3 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
6 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
9 3+1 3. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
12 3+1 3. 6. 2019 4. 6. 2019 3.6. - 4.6.2019
15 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
18 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
21 3+1 4. 6. 2019
3.6. - 4.6.2019
1 3+1 V 5. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
4 3+1 V 5. 6. 2019 6. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
7 3+1 V 6. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
10 3+1 V 6. 6. 2019 7. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
13 3+1 V 7. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
16 3+1 V 7. 6. 2019 10. 6. 2019 5.6. -7.6.2019 + 10.6.
19 3+1 V 10. 6. 2019
5.6. -7.6.2019 + 10.6.
2 2+kk 10. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
5 2+kk 10. 6. 2019 11. 6. 2019 10.6. - 11.6.2019
8 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
11 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
14 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
17 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019
20 2+kk 11. 6. 2019
10.6. - 11.6.2019

391
Termín nepoužívat
byt typ celý den dopoledne odpad

1 3+1 12. 6. 2019
12. - 13.6.2019
4 3+1 12. 6. 2019
12. - 13.6.2019
7 3+1 12. 6. 2019 13. 6. 2019 12. - 13.6.2019
10 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
13 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
16 3+1 13. 6. 2019
12. - 13.6.2019
3 3+1 V 14. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
6 3+1 V 14. 6. 2019 17. 6. 2019 14.6.+ 17.-18.6.19
9 3+1 V 17. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
12 3+1 V 17. 6. 2019 18. 6. 2019 14.6.+ 17.-18.6.19
15 3+1 V 18. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
18 3+1 V 18. 6. 2019
14.6.+ 17.-18.6.19
2 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
5 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
8 2+kk 19. 6. 2019
19. - 20.6.2019
11 2+kk 19. 6. 2019 20. 6. 2019 19. - 20.6.2019
14 2+kk 20. 6. 2019
19. - 20.6.2019
17 2+kk 20. 6. 2019
19. - 20.6.2019

Zápis z jednání schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019 – klub Aero, Odolena Voda

Zápis z jednání je dostupný ve formě PDF zde

Usnesení z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V části A – Bere na vědomí:
  1. Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva
  2. Zprávu kontrolní komise

V části B – Schvaluje:
  1. VH po zdanění je ztráta ve výši 34.538,16 Kč, úhrada ze statutárního fondu družstva.
  2. Schválení vyrovnaného rozpočtu pro rok 2019
  3. Respektování rozhodnutí sam. 12 o výši příspěvku do fondu oprav, který bude projednaný na schůzi samosprávy dne 14.5.2019 s účinností od 07/2019
  4. Schválení plánu oprav v celkové výši cca 2.490 tis Kč

S Usnesením z jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne
13.5.2019:


Souhlasí …………………11..…….….………….. Nesouhlasí ………….0..……...………..
Zdržel se hlasování …………0.....…………..

Usnesení bylo přijato.

Zpráva mandátní komise schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda dne 13.5.2019

V souladu s pořadem jednání Schůze delegátů Bytového družstva Odolena Voda byla dne
29.5.2018 zvolena mandátní komise v tomto složení:
  • Ing. MD - předseda, RA - členka

Po provedené kontrole presenční listiny konstatuje mandátní komise, že na schůzi delegátů
bylo delegováno 12 delegátů, je přítomno celkem …11... delegátů s ...11… počtem hlasů oprávněných k hlasování.

Mandát delegátů se opírá o ustanovení čl. 68 platných stanov BD Odolena Voda.

Na dnešním jednání je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů nebo jejich
náhradníků a proto je schůze delegátů způsobilá se právoplatně usnášet.

10. ledna 2019

Termíny odečtů měřidel

Pro nutné odečty měřidel žádáme o zpřístupnění bytů a měřidel v níže uvedených domech.

čtvrtek 10.1.2019
Dům č.p.
Čas
215 - 216
16.30 - 16.40 hod.
219 - 220
16.40- 16.50 hod.
217 - 218
16.50  -17.00 hod.
229 - 231
17.00 - 17.10 hod.
243 - 244
17.15  -17.25 hod.
245 - 246
17.30 - 17.45 hod.
292 - 293
17.50 - 18.00 hod.čtvrtek 17.1.2019
Dům č.p.
Čas
386
18.00 - 18.45 hod.
387
18.45 - 19.30 hod.neděle 20.1.2019
Dům č.p.
Čas
388
16.00 - 17.30 hod.
389
17.30 - 19.00 hod.

V domech kde jsou instalovány dálkové odečty měřidel je prováděn odečet bez nutnosti vstupu do bytu.
Měřidla jsou nastavena s pamětí spotřeby vždy k 31.12.
 
Administrátor Vladimír Říha