Jak nás kontaktovat

Úřední hodiny

Pondělí
od 9.00 – 11.00 hod a od 14.00 do 18.00 hod

Adresa: Větrná 304, Odolena Voda

V návaznosti na mimořádná opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR a v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců je kancelář přístupná pouze předem objednaným klientům.
Zvažte, zda je Vaše návštěva nutná. Mnoho požadavků lze řešit telefonicky či e-mailem.

Hlášení havárií a poruch

  • E-mail: bdov@bdov.cz
  • ID datové schránky: jt3nxxd

Jana Říhová – předsedkyně představenstva, vedoucí správy

  • E-mail: jana.rihova@bdov.cz
  • Tel. 283 971 884 nebo 603 223 792

Jiřina Pilnáčková – účetní

  • E-mail: ucetni@bdov.cz
  • Tel. 737 566 199

Monika Harmáčková – členská evidence

  • Tel. 283 971 884

Vladimír Říha – technik

  • E-mail: technik@bdov.cz
  • Tel. 739 513 136